Afscheidsbijeenkomst

Hoe vul je nou zo’n laatste afscheidsbijeenkomst in. Hier zijn tal van mogelijkheden voor. De inhoudelijke keuze hangt vooral af vanuit welke invalshoek u het afscheid benadert. Vaak bestaat een afscheidsbijeenkomst uit een combinatie van gesproken tekst, muziek, beelden, rituelen en stilte. U kunt hier zelf al in een vroegtijdig stadium over nadenken, uw muziek alvast uitzoeken of uw favoriete gedicht klaarleggen.

Kerkelijk afscheid

Bent u kerkelijk geëngageerd dan zal de afscheidsdienst wellicht in de vorm van een uitvaartdienst in een kerk gehouden worden, al dan niet voorafgegaan door een avondwake. De voorganger, een pastoor, dominee of diaken zal de dienst voorgaan. Met hem of haar bespreekt u de inhoud van de dienst. Ook kunt u dan overleggen welke rol u hier zelf in wilt of kunt hebben of welke specifieke inbreng het afscheid voor u zo uniek en persoonlijk maakt. Iedere kerkgemeenschap gaat op een eigen wijze om met de mogelijkheden tot eigen inbreng. Op de sites van een aantal parochies vindt u hier meer over.

Niet-kerkelijk afscheid

Kiest u voor een niet-kerkelijk afscheid, dan zal de afscheidsbijeenkomst mogelijk in een andere ruimte plaatsvinden. Dit kan bijvoorbeeld zijn; de aula van een crematorium (ook indien u daarna gaat begraven) of een uitvaartcentrum of, als die er is, de aula van een begraafplaats. U kunt ook denken aan zalen in horecagelegenheden of ruimtes waar uw dierbare bij leven een band mee had. Misschien bent u met weinigen en kunt u het afscheid in huiselijke kring vormgeven. De invulling van het afscheid kan op veel manieren gedaan worden. Er zijn bijvoorbeeld uitvaartbegeleiders, funerair sprekers of sprekers van het Humanistisch Verbond. Deze professionals zijn zeer ervaren in het begeleiden van nabestaanden bij het maken en uitvoeren van afscheidsdiensten. Zij zoeken samen met u naar passende rituelen, teksten en beelden, ondersteund door muziek.

Waar u ook voor kiest, het is altijd goed om uw eigen inbreng bespreekbaar te maken. U wilt tenslotte toch een persoonlijk afscheid. We willen u daar graag in adviseren.


  • Deel deze pagina