Over de uitvaart

DSC0999-300x200.jpg

Uw eerste contact na het overlijden

Misschien is het voor u de eerste keer dat u direct bij een overlijden betrokken bent of misschien heeft u nog nooit over dit moment nagedacht. Het is dan goed om te weten dat u díe tijd moet nemen die u zelf denkt nodig te hebben, om klaar te zijn voor het definitieve afscheid. De wetgever heeft de tijd waarop de uitvaart uiterlijk dient plaats te vinden, verruimd naar de zesde werkdag na de dag van overlijden.

Is de dokter geweest? Dat is een van de eerste vragen die we aan u stellen. Deze vraag is noodzakelijk omdat de dokter een zogenaamde  ‘Verklaring van natuurlijk overlijden’ moet afgeven. Pas wanneer de arts deze verklaring heeft afgegeven kunnen in principe de volgende stappen worden gezet.

Het eerste contact met ons zal meestal telefonisch zijn. We zullen u enkele vragen stellen die er op gericht zijn om zo snel als mogelijk met u in gesprek te komen. Tijdens dit gesprek helpen we u uw wensen te vertalen naar een persoonlijk en passend afscheid.We maken direct een afspraak voor onze eerste ontmoeting.

Een van de vragen die we u zullen stellen is of de overledene thuis blijft of overgebracht dient te worden naar een uitvaartcentrum. Dit kan, als u dat wilt, al snel in gang gezet worden.

Enkele aandachtspunten voor ons eerste gesprek:

  • Trouwboekje (indien van toepassing) klaarleggen
  • Nadenken over de kleding die de overledene aan mag
  •  Adreslijsten om de rouwkaarten te versturen

  • Deel deze pagina