Uitvaartverzekering afsluiten

In Nederland hebben veel mensen een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Na overlijden keert die verzekering dan uit in geld, of in diensten en goederen (de zogenaamde natura-polis). Soms wordt de indruk gewekt dat de uitvaart geregeld moet worden door de toegewezen uitvaartonderneming van de verzekeringsmaatschappij waar de polis is afgesloten. Vooral over de natura-polissen (bijvoorbeeld polissen van DELA, Yarden of Monuta) bestaat dit misverstand.

Want… het staat u vrij de uitvaartonderneming te kiezen waar u vertrouwen in heeft. In veel gevallen is de uitkering die door de verzekering gedaan wordt toereikend voor de basisvoorzieningen van de uitvaart, zoals die in de verzekeringspolis zijn omschreven. De hoogte van het uit te keren bedrag kunt u bij uw verzekeringsmaatschappij navragen.

Informeer gerust bij ons naar de mogelijkheden en eventuele financiële consequenties.


  • Deel deze pagina