Condoleance

Condoleren is het betonen van medeleven na het overlijden van een bekende. Het is, noch voor de nabestaanden noch degene die condoleren altijd even gemakkelijk. Wat moet je tenslotte zeggen. Een welgemeende handdruk of kus kan even veelzeggend zijn als duizend woorden.Condoleren kennen we in verschillende vormen.

De schriftelijke condoleance voor aanvang van de afscheidsdienst

Een condoleanceregister wordt klaargelegd en belangstellenden voor de bijeenkomst kunnen het register tekenen. Het is niet nodig dat altijd de gebruikelijke registers klaargelegd worden. U kunt dit ook persoonlijk maken door uw eigen condoleanceregister te maken.

Eveneens kan de schriftelijke condoleance plaatsvinden tijdens rouwbezoeken thuis of in een uitvaartcentrum. De adresgegevens uit de registers worden soms gebruikt om belangstellenden enige tijd na de uitvaart een dankbetuiging te sturen.

Condoleren per email

Als u het op prijs stelt kan een e-mailadres op de rouwaankondiging vermeld worden zodat een meer persoonlijke boodschap gestuurd kan worden. Het is een erg laagdrempelige vorm van condoleren  en erg veel mensen beschikken over een email-mogelijkheid.

Condoleren per kaart

Veel  mensen hebben de behoefte om toch even te laten weten dat ze met u meeleven. Dit zijn niet altijd mensen waar u dagelijks contact mee hebt. Zij kunnen ervoor kiezen om een persoonlijke condoleancekaart te sturen.

Persoonlijke condoleance

Op enig moment ontmoet u mensen en zij zullen u persoonlijk condoleren. Los van deze spontane contacten is het ook heel goed mogelijk om het persoonlijk condoleren te organiseren. Deze condoleancebijeenkomsten vinden vaak plaats na een afscheidsceremonie en gaan in de regel vergezeld van consumpties. Dit kan bijvoorbeeld in de koffiekamer van een crematorium, tijdens een koffietafel, een afscheidsborrel in de stamkroeg, of in de intimiteit van de huiselijke kring. Het staat u uiteraard vrij om zelf te bepalen wie u hiervoor uitnodigt.


  • Deel deze pagina