Vervoer

Van thuis naar het uitvaartcentrum. Van het uitvaartcentrum naar de kerk. Van de kerk naar de begraafplaats. Van de kerk naar het crematorium. Van het uitvaartcentrum naar het crematorium enzovoorts. De overledene moet vervoerd worden. En misschien wilt u zelf ook vervoerd worden.

Bij de bespreking van de uitvaart zullen we dan ook spreken over het vervoer op de dag van de uitvaart. Hoe is de route, vormen we een stoet en van waar vertrekt de eventuele stoet.

Vervoer na het overlijden

Een eerste vervoersmoment is vaak het vervoer van het adres van overlijden naar het adres van opbaren.

Dit vervoer gebeurt meestal met een gesloten, daartoe ingerichte transportauto of een rouwauto. De overledene wordt op een brancard in de auto geplaatst en overgebracht naar de plaats die u heeft aangegeven.

Staatsievervoer

Op de dag van de uitvaart moet de overledene vervoerd worden naar de plaats waar het afscheid beleefd wordt. Het vervoer gebeurt meestal met de bekende rouwauto. Zo´n rouwauto biedt plaats aan de overledene en een aantal bloemstukken. Mochten er meer bloemstukken zijn dan redelijkerwijs in de rouwauto passen, dan zullen we hiervoor apart vervoer bespreken. De rouwauto rijdt met gepaste snelheid naar de plaats waar de afscheidsbijeenkomst wordt gehouden. Hierdoor wordt het mogelijk om deze te volgen. Mocht er na een kerkdienst een crematie of begrafenis elders plaatsvinden, dan blijft de rouwauto tijdens de dienst wachten.

De rouwstoet

Lange tijd is de rouwstoet, wat betreft verkeersregels, gelijkgesteld aan overige verkeersdeelnemers. Sinds 2010 heeft de rouwstoet weer een aparte status gekregen mits aan voorwaarden voldaan wordt. De regels rondom de rouwstoet zijn nog niet algemeen bekend bij weggebruikers. Het niet juist toepassen ervan brengt dan ook een zeker gevaar met zich mee. Daarom geniet het vormen van een rouwstoet niet onze voorkeur. Gelukkig hebben erg veel mensen een navigatiesysteem waardoor het probleem van het niet kennen van de weg bijna tot het verleden behoort.

Volgwagen

Soms is het beter om niet zelf achter het stuur van een auto plaats te nemen. Wanneer emoties de overhand krijgen en de aandacht niet meer bij het verkeer is, brengt u niet alleen uzelf, maar ook anderen in gevaar. Vanuit die optiek is het te overwegen om volgauto’s in te zetten die u gedurende de dag van de uitvaart naar de plaatsen van bestemming brengen. Toch een zorg minder.


  • Deel deze pagina